intake

bekijken van je klachten en de geschiedenis ervan
je leefstijl in kaart brengen
beeld krijgen van het probleem

eventuele behandelingsmogelijkheden

 

90 euro – anderhalf uur

vervolgconsult lang

opvolgen, verfijnen en eventueel aanpassen van de behandeling
diepgaander beeld krijgen van het probleem
ruimte voor complexe vragen

60 euro – een uur

vervolgconsult kort

opvolgen en verfijnen van de behandeling
ruimte voor korte vragen

30 euro – een halfuur

online leefstijladvies kanaal

therapeutische yoga bij verschillende klachten
algemeen leefstijladvies per klacht

30 euro per maand