kpni-therapie

 1. De consult is definitief na mondelinge of schriftelijke bevestiging.
 2. Door te bevestigen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Bij annulatie binnen de 24 uur voor het consult niet opdagen,
  dient de helft van het bedrag betaald te worden.
  Bij een traject wordt de helft van de geplande consult afgetrokken
  van de vervolgconsulten.
 4. Schade en aansprakelijkheid: omgeven heeft een beroepsverzekering afgesloten. Indien gewenst kan je die inkijken. Je wordt geacht deze verzekering als voldoende te beschouwen.
 5. Omgeven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade aan de door patiënten meegebrachte persoonlijke voorwerpen. 

yoga

 1. De inschrijving is definitief na mondelinge of schriftelijke bevestiging.
 2. Door te bevestigen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Annuleren kan tot één week voor aanvang van de reeks telefonisch of per mail.
  Bij een geldige reden (ziekte, overlijden of overmacht), storten we het inschrijvingsgeld integraal terug. Zonder geldige reden, vragen we de helft van het betaalde bedrag ter compensatie.
 4. Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn of wegens andere onvoorziene omstandigheden, kan de les of workshop geannuleerd worden. In dat geval wordt het bedrag opnieuw overgemaakt op het rekeningnummer van de klant of voorzien we een alternatief.
 5. Breng me op de hoogte in het geval van gevoeligheden, allergieën, beperkingen, hooggevoeligheid of andere belangrijke zaken.
 6. Er kunnen foto’s gemaakt worden tijdens de workshops en reeksen.
  Deze kunnen verschijnen op de website, Facebook, Instagram of reclamedrukwerk.
  Als je wenst om niet herkenbaar op de foto te staan, geef dat dan door.
 7. Schade en aansprakelijkheid: omgeven heeft een beroepsverzerkering afgesloten. Indien gewenst kan je die inkijken. Je wordt geacht deze verzekering als voldoende te beschouwen.
 8. Omgeven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.